Специализации

Преподаване и учене в интелигентни виртуални среди Прочети повече

Курсове

За учители

Училищна дидактика Прочети повече
Теоретични основи на виртуалното обучение Прочети повече
Мениджмънт на класа Прочети повече
Педагогическа превенция на виртуалната агресия Прочети повече
Теория на възпитанието Прочети повече
Стилове на учене Прочети повече
Стратегии за учене Прочети повече
Управление на образованието Прочети повече
Дигитална компетентност Прочети повече
Електронно обучение Прочети повече
Дистанционно обучение Прочети повече
Софтуерни платформи за обучение Прочети повече
Английски език - ниво А1 Прочети повече
Английски език - ниво А2 Прочети повече
ИКТ – 1-4 клас Прочети повече

За вещи лица и юристи

Анализ на ПТП (за вещи лица) Прочети повече
Анализ на ПТП (за юристи) Прочети повече
Оценители Прочети повече

За текстилни инженери и модни специалисти

Основи на текстилното производство Прочети повече
Технологично проектиране на плетива Прочети повече
Технологии в плетачното производство Прочети повече
Технологии в предачното производство Прочети повече